Selamat Datang!

Portal kami dalam proses penyelenggaraan pada masa ini.
Sila layari portal rasmi hepili sedikit masa lagi. Terima kasih.

 • Bahagian Pendidikan Kesihatan
  Kementerian Kesihatan Malaysia
  Aras 1 – 3 Blok E10, Kompleks E,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62250 Putrajaya

 • Tel : 03-8883 3888 (4552/4563/4558)
  Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.